Đăng ký trên Online-Convert.com

Miễn phí (Đã đăng ký)
 • Tổng dung lượng file trên một lần chuyển đổi

  100 MB
 • Có hiệu lực đối với bất cứ lúc nào
 • -
 • Quảng cáo hiển thị
 • tốc độ chuyển đổi bình thường
 • Chuyển đổi tối đa trên 24 tiếng

  20
 • Các chuyển đổi đồng thời

  4
 • Số file trên một lần chuyển đổi

  5
 • Truy cập phần dành cho nhà phát triển API
  số phút chuyển đổi/ngày

  30
24 tiếng trôi qua
 • Tổng dung lượng file trên một lần chuyển đổi
  Vui lòng chọn:
 • Có hiệu lực đối với 24 tiếng
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Trang không quảng cáo
 • tốc độ chuyển đổi ưu tiên cao
 • Chuyển đổi tối đa trên 24 tiếng

  250
 • Các chuyển đổi đồng thời

  8
 • Số file trên một lần chuyển đổi

  200
 • Truy cập phần dành cho nhà phát triển API
  số phút chuyển đổi/ngày

  30
Đăng ký theo tháng
 • Tổng dung lượng file trên một lần chuyển đổi
  Vui lòng chọn:
 • Có hiệu lực đối với 1 tháng,
  mô tả
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Trang không quảng cáo
 • tốc độ chuyển đổi ưu tiên cao nhất
 • Chuyển đổi tối đa trên 24 tiếng

  250
 • Các chuyển đổi đồng thời

  10
 • Số file trên một lần chuyển đổi

  200
 • Truy cập phần dành cho nhà phát triển API
  số phút chuyển đổi/ngày

  30
Tiết kiệm 20%
Đăng ký theo năm
 • Tổng dung lượng file trên một lần chuyển đổi
  Vui lòng chọn:
 • Có hiệu lực đối với 1 năm,
  mô tả
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Trang không quảng cáo
 • tốc độ chuyển đổi ưu tiên cao nhất
 • Chuyển đổi tối đa trên 24 tiếng

  250
 • Các chuyển đổi đồng thời

  10
 • Số file trên một lần chuyển đổi

  200
 • Truy cập phần dành cho nhà phát triển API
  số phút chuyển đổi/ngày

  30

Phương thức thanh toán có sẵn
Visa Mastercard American Express JCB Diners Club Discover

Đăng ký sẽ được tự động gia hạn và có thể hủy bất cứ lúc nào. Đây là cách thực hiện đăng ký.

Gói cao cấp nào tốt nhất cho bạn? tổng quan về gói cao cấp Online-Convert.com sẽ giúp bạn tìm thấy gói hoàn toàn phù hợp cho nhu cầu chuyển đổi của bạn.

Nếu bạn không có tài khoản PayPal, có một cách khác để thanh toán cho các gói của chúng tôi. Thay vào đó, nếu bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình, hãy xem hướng dẫn này về cách thanh toán qua thẻ tín dụng mà không cần tài khoản PayPal.