Nén file MP4

Giảm kích thước file video của bạn bằng cách sử dụng trình nén MP4. Với trình nén MP4 trực tuyến này, bạn có thể giảm kích thước file video. Điều này có thể có ích khi bạn muốn tải chúng lên hoặc gửi qua WhatsApp.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
MB
kbps
Trình chuyển đổi MP4

Bạn có gặp sự cố khi tải video của mình lên YouTube, Twitter hoặc Facebook không? Có mất quá nhiều thời gian để gửi video của bạn qua WhatsApp không?

Nếu bạn nén video của mình thì thời gian tải lên và gửi file đi có thể giảm. Nén MP4 giúp làm giảm kích thước file video.