Nén file PDF

Nén file PDF để giảm kích thước file tài liệu. Các file PDF có thể rất lớn khiến việc gửi chúng qua internet trở nên khó khăn. Một file nén PDF sẽ có kích thước nhỏ hơn, vì vậy bạn có thể dễ dàng gửi các ứng dụng hoặc hợp đồng của mình qua e-mail hoặc tải lên các file tài liệu của bạn trên web.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Nén cơ bản
Kích thước tập tin trung bình và chất lượng cao
Mặc định
Nén mạnh
Kích thước file nhỏ và chất lượng trung bình
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi PDF

Nén PDF là gì?

Nén file PDF làm giảm kích thước file. Điều này được thực hiện bằng cách giảm chất lượng hình ảnh bên trong PDF. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách thay đổi DPI của những hình ảnh đó.