Lưu trang web dưới định dạng PDF

Tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào và lưu nó ở định dạng PDF đa năng. Với công cụ chụp màn hình này, bạn có thể lưu bất kỳ trang web nào dưới dạng tài liệu PDF, chứa văn bản, hình ảnh, liên kết, v.v. Hãy nhập liên kết dẫn đến trang web và để chúng tôi thực hiện phần còn lại. Bạn cũng có thể tùy chọn kích thước trang yêu thích của mình bên dưới.

Chuyển đổi
...
đến
...
Nhập URL
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn

Sửa lỗi các bức ảnh bị chụp cong.

Trình chuyển đổi PDF