Lưu trang web dưới định dạng PDF

Trình chụp màn hình cho trang web trực tuyến

Tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào và lưu nó ở định dạng PDF đa năng. Với công cụ chụp màn hình này, bạn có thể lưu bất kỳ trang web nào dưới dạng tài liệu PDF, chứa văn bản, hình ảnh, liên kết, v.v. Hãy nhập liên kết dẫn đến trang web và để chúng tôi thực hiện phần còn lại. Bạn cũng có thể tùy chọn kích thước trang yêu thích của mình bên dưới.

Trình chụp màn hình cho trang web
Cài đặt tùy chọn
 • Chọn kích thước trang:
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải