Chuyển đổi file scan sang Text

Với trình chuyển đổi văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi văn bản được quét - hình ảnh được quét hoặc tài liệu được quét - thành văn bản. Trích xuất văn bản từ bản quét của bạn bằng OCR (Nhận dạng ký tự quang học). Cách tốt nhất để làm cho bản quét có thể tìm kiếm được. Tải lên tài liệu hoặc hình ảnh đã quét của bạn hoặc nhập một đường dẫn liên kết. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng lưu trữ đám mây như Dropbox hoặc Google Drive.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Sửa lỗi các bức ảnh bị chụp cong.

Trình chuyển đổi PDF

Hiện tại, trình chuyển đổi từ văn bản được quét sang văn bản của chúng tôi chỉ hỗ trợ văn bản đánh máy. Văn bản sẽ được lưu dưới dạng tập tin PDF dễ sử dụng và tương thích cao, bạn có thể mở trên các trình duyệt và hầu hết các ứng dụng khác.