Lưu trang web dưới định dạng JPG

Tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào và lưu dưới định dạng JPG, định dạng ảnh phổ biến và được hỗ trợ rộng rãi nhất. Để chụp màn hình một trang web, tất cả những gì bạn phải làm là nhập liên kết và phần còn lại thì hãy để chúng tôi giúp bạn. Nếu bạn muốn, hãy thay đổi kích thước của ảnh chụp màn hình bằng cách chỉ định chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Chuyển đổi
...
đến
...
Nhập URL
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi JPG

JPG là định dạng hình ảnh raster hoàn hảo cho ảnh chụp màn hình của bạn. Nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, điện thoại, nền tảng mạng xã hội và các phần mềm khác. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và lưu trang web của bạn dưới dạng JPG.