Nén file JPG

Nén file JPG có tác dụng làm giảm kích thước file hình ảnh và file đồ họa của bạn. Làm cho hình ảnh của bạn có kích thước nhỏ hơn để tải chúng lên phương tiện truyền thông xã hội hoặc gửi cho bạn bè của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px


Trình chuyển đổi JPG

Nén file JPG là gì

Nén JPG sử dụng nén có tổn hao. Trong quá trình này, một số thông tin hình ảnh bị mất, điều đó có nghĩa là một file hình ảnh được nén sẽ bị giảm bớt chất lượng.