Chuyển đổi PDF sang Word

Trình chuyển đổi PDF trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu PDF sang Microsoft Word. Chỉnh sửa tài liệu PDF bằng cách trích xuất văn bản và mở nó dưới dạng tài liệu Microsoft Word; DOCX. Trình chuyển đổi OCR miễn phí này có thể chuyển đổi văn bản được quét và các tập tin PDF khác để có thể chỉnh sửa được.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi DOCX

Chuyển đổi từ PDF sang DOCX hoặc từ file được quét sang DOCX. PDF là một định dạng linh hoạt, nhưng rất khó để chỉnh sửa. Hãy giúp việc này dễ dàng hơn khi trích xuất, chỉnh sửa văn bản hoặc sử dụng lại!