Nén file PNG

Bạn có thể làm cho các file hình ảnh nhỏ hơn và giảm kích thước file của chúng bằng cách sử dụng trình nén PNG. Với trình nén PNG này, bạn có thể thực hiện trực tuyến và dễ dàng. Tải lên file hình ảnh, ảnh hoặc file đồ họa của bạn và thử nén với trình nén hình ảnh này.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trình chuyển đổi PNG

Tại sao bạn cần trình nén PNG? Bởi vì, đôi khi, hình ảnh có kích thước quá lớn không thể gởi qua web hoặc ứng dụng nhắn tin hoặc không thể tải lên phương tiện truyền thông xã hội. Nén PNG làm giảm kích thước file hình ảnh của bạn, giúp gửi hoặc tải chúng dễ dàng hơn.