Nén các file hình ảnh

Giảm kích thước file hình ảnh. Những gì bạn cần là một trình nén file hình ảnh trực tuyến miễn phí này. Giảm kích thước file hình ảnh, file đồ họa của bạn và nhiều hơn nữa với trình nén hình ảnh linh hoạt. Điều này giúp cho việc tải lên hoặc đăng ảnh trên web và gửi hình ảnh qua e-mail hoặc Whatsapp dễ dàng hơn.

Có sẵn các chế độ nén hình ảnh khác nhau (nén JPG và nén PNG).

Nén file JPG

Nén JPG được sử dụng để giảm kích thước file hình ảnh của bạn. Làm cho hình ảnh nhỏ hơn với trình nén JPG này. Trực tuyến và miễn phí. Đọc nhiều hơn nữa...

Nén file PNG

Nén PNG có thể giảm kích thước file ảnh, hình ảnh, đồ họa và các hình ảnh khác của bạn. Trình nén PNG trực tuyến dễ sử dụng và miễn phí. Đọc nhiều hơn nữa...
Đánh dấu trang và chia sẻ trang