Lưu trang web dưới định dạng PNG

Chụp màn hình bất kỳ trang web nào và lưu dưới định dạng PNG. Những hình ảnh raster này không những rất tiện để lưu trữ, lưu mà còn chia sẻ và tải lên ảnh chụp màn hình của bạn. Chỉ cần nhập đường dẫn liên kết và hãy để công cụ chụp màn hình thực hiện phần còn lại. Tùy chọn thay đổi kích thước của ảnh chụp màn hình với các lựa chọn bên dưới.

Chuyển đổi
...
đến
...
Nhập URL
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi PNG