Chào mừng bạn đến phần nhà phát triển của online-convert.com. Chúng tôi đã phát triển ba công cụ để bạn dễ dàng tích hợp trình chuyển đổi file trực tuyến trên trang web của bạn bằng dịch vụ miễn phí của chúng tôi. Nếu bạn có một trang web và muốn cung cấp một dịch vụ thuận tiện cho người dùng của bạn để chuyển đổi một file có sẵn trên Internet bằng cách nhấp vào một đường dẫn liên kết trên trang web của bạn, thì hãy sử dụng các công cụ sau đây.

1. Chuyển file sang định dạng cụ thể và có thể chọn cài đặt chuyển đổi

Với tùy chọn này, bạn chuyển người dùng của mình đến trang của chúng tôi với URL mà người đó muốn chuyển đổi. Người dùng chọn cài đặt nhưng không thể thay đổi định dạng file đích.

Để bật tính năng này, hãy đặt một đường dẫn tương tự như đường dẫn sau trên trang web của bạn. Tham số GET external_url chứa URL bạn muốn chuyển đổi. Lưu ý: tham số GET external_url cần phải được mã hóa url.

https://video.online-convert.com/convert-to-avi?external_url=https%3A%2F%2Fexample-files.online-convert.com%2Fvideo%2Fm4v%2Fexample.m4v&width=320&height=240

Ví dụ:

Chuyển đổi file của chúng tôi sang AVI

Ví dụ này sử dụng các tham số tiếp theo để chọn trước các tùy chọn. Chúng tôi đã thêm "&chiều rộng=320&chiều cao=240" vào đường dẫn liên kết để cài đặt trước kích thước của video thành 320x240 pixel. Bạn có thể điền trước tất cả các tùy chọn bạn tìm thấy trong mã nguồn HTML của trình chuyển đổi bạn muốn chọn.

2. Chuyển đổi file bằng các cài đặt cụ thể và có thể chọn định dạng đích

Với tùy chọn này, bạn chuyển người dùng của mình đến trang của chúng tôi với URL mà người đó muốn chuyển đổi. Người dùng chọn định dạng file mục tiêu nhưng không thể chọn thêm cài đặt chuyển đổi.

Để bật tính năng này, hãy đặt một đường dẫn tương tự như đường dẫn sau trên trang web của bạn. Tham số GET external_url chứa URL bạn muốn chuyển đổi. Lưu ý: tham số GET external_url cần phải được mã hóa url.

https://video-conversion.online-convert.com/?external_url=https%3A%2F%2Fexample-files.online-convert.com%2Fvideo%2Fm4v%2Fexample.m4v

Ví dụ:

Chuyển đổi file của chúng tôi

3. Sử dung API của chúng tôi

Với tùy chọn này, bạn chuyển người dùng của mình đến trang của chúng tôi với URL mà người đó muốn chuyển đổi. Người dùng chọn định dạng file mục tiêu nhưng không thể chọn thêm cài đặt chuyển đổi.

Nếu bạn là một nhà phát triển có kinh nghiệm, bạn cũng có thể sử dụng API của chúng tôi. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang api2convert.com.

Xin lưu ý rằng một vài chuyển đổi có thể khác nhau giữa online-convert.com và việc sử dụng API. Điều này là do vấn đề cấp phép. Vui lòng kiểm tra trực tiếp chuyển đổi trong API.