Chuyển đổi hình ảnh sang văn bản

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. Trích xuất văn bản từ hình ảnh , ảnh chụp và các hình ảnh khác. Trình chuyển đổi OCR miễn phí này cho phép bạn lấy văn bản từ tập tin hình ảnh và chuyển nó thành tập tin TXT văn bản thuần túy.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi PDF

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ chuyển đổi tập tin có định dạng hình ảnh thành văn bản sau: JPG thành văn bản, PNG thành văn bản, TIFF thành văn bản, SVG thành văn bản, BMP thành văn bản, WEBP thành văn bản, và nhiều hơn nữa!