Các công cụ chụp màn hình trực tuyến

Tạo ảnh chụp màn hình từ bất kỳ URL nào. Các trình chuyển đổi này chụp lại trang web mà bạn chỉ định và chuyển đổi nó sang các định dạng khác nhau như: PDF, JPG, PNG và TIFF.

Lưu trang web dưới định dạng PDF

Biến bất kỳ trang web nào thành file PDF linh hoạt với trình tạo ảnh chụp màn hình trực tuyến miễn phí này. Chuyển đổi trang web sang PDF. Đọc nhiều hơn nữa...

Lưu trang web dưới định dạng JPG

Chụp màn hình của bất kỳ trang web nào, nhanh chóng và dễ dàng dưới định dạng JPG. Nhập đường dẫn liên kết của bạn và nhận ảnh chụp màn hình trang web chỉ trong vòng vài giây bằng công cụ chụp màn hình miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Lưu trang web dưới định dạng PNG

Tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào, nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí với trình tạo ảnh chụp màn hình này. Nhập liên kết và lưu bất kỳ trang web nào dưới dạng PNG. Đọc nhiều hơn nữa...

Chụp màn hình trang web dưới định dạng TIFF

Chụp màn hình trang web dưới định dạng TIFF với trình tạo ảnh chụp màn hình trực tuyến miễn phí này. Chụp màn hình với định dạng TIFF từ bất kỳ trang web nào chỉ trong hai cú nhấp chuột. Đọc nhiều hơn nữa...
Đánh dấu trang và chia sẻ trang