Hỗ trợ đóng góp cho chúng tôi

Trang web của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi miễn phí các file từ định dạng này sang định dạng khác.

Tuy nhiên, nếu bạn thích dịch vụ này và muốn hỗ trợ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn đóng góp một số tiền bằng cách sử dụng liên kết bên dưới. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để làm việc chăm chỉ hơn nữa cho dự án này ;-)

Đóng góp bằng Paypal

PayPal - Cách thanh toán trực tuyến an toàn và dễ dàng hơn!

Đóng góp bằng BitCoins

Đây là địa chỉ BitCoin của chúng tôi: 1B7VVSq363HU9AWHG2Y5GWgEeBdGq3URi8

Đóng góp bằng Ether

Đây là tài khoản Ethereum của chúng tôi: 0x4BB172506e2309E7C176a723097C3c82E7b1d2E7